Publicerad: 27 november 2019

Öppna jämförelser 2009 : folkhälsa

OBS! Ny tabell med nya värden inom kategorin Fallskador hos personer som är 65 år och äldre, samt ny data för vissa kommuner, se extra bilagor nedan.

Denna rapport är den första rapporten om Öppna jämförelser på folkhälsoområdet. Rapporten ska ses som första steget i ett mer långsiktigt utvecklingsarbete. Indikatorer som gäller levnadsvillkor, levnadsvanor och hälsoeffekter jämförs på kommun- och landstingsnivå. Indikatorerna presenteras som kartor på kommunnivå och som diagram på landstingsnivå.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2009-10-12

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-478-7