Publicerad: 25 november 2019

Nöjdare hyresgäster - en kundmätning i sju kommuner

Då många personer spenderar en stor del av sin dag i kommunens lokaler är det viktigt att veta vad de tycker om lokalerna. Bra lokaler och en god service är viktigt för kvalitet och effektivitet i kommunernas verksamhet. Målet är att erbjuda så bra lokaler som möjligt givet de resurser som finns. Frågan är då vad hyresgästerna tycker när man mäter deras nöjdhet?

Till grund för denna rapport ligger en kundmätning som genomförts i sju olika kommuner i södra Storstockholm. Rapporten har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter

Utgivningsdag: 2012-04-11

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-787-0