Publicerad 28 november 2019

Nationellt forum : dialog med tillväxt i fokus

När regeringen presenterade en nationell strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning betonades behovet av en bättre politisk dialog i tillväxtfrågor. Tanken på ett Nationellt forum var född.

Under 2007 bjöd regeringen in ett 50-tal politiker från lokal och regional nivå att delta i forumet. I denna skrift intervjuas fem av dem. Syftet är att låta deras erfarenheter och tankar bidra till att utveckla och förbättra det politiska samtalet om jobben och tillväxten.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset