Publicerad: 16 juni 2020

Nationella KPP-principer, version 4

KPP står för kostnad per patient och är en metod för att beräkna sjukvårdens kostnader per vårdkontakt och patient. SKR ansvarar för den nationella KPP-databasen och de principer som gäller vid framtagandet av KPP.

Vilket kostnadsunderlag man utgår från och hur man kostnadsberäknar sina vårdtjänster i sin KPP-modell är grundläggande för att resursförbrukningen återges korrekt och att jämförelser därmed utgår från samma förutsättningar. Detta är den 4:e reviderade versionen av principerna som numera omfattar samtliga vårdgrenar och vårdformer som bedrivs inom hälso- och sjukvården.

Nationella KPP-principer, version 4

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2020-06-15

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-881-4