Publicerad: 27 november 2019

Nationella KPP principer version 2 : kostnad per patient

De första KPP-principerna, som avsåg sluten somatisk vård, publicerades 2002 och uppdaterades 2006 i ett samarbete mellan Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och expertgruppen för KPP-frågor. I expertgruppen ingår representanter för de sjukhus och landsting som har infört KPP. Sedan de första versionerna av KPP principerna publicerades har metoden utvecklats och principerna har utökats till att omfatta andra vårdformer än den slutna somatiska vården. KPP-principer har nu tagits fram även för öppenvård, primärvård och psykiatri, och de bygger på nya primära klassifikationer för att beskriva innehållet i sjukvården.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Statistik

Utgivningsdag: 2009-08-01

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-467-1