Publicerad 25 november 2019

Landstingen och regionerna i diagram och siffror 2010 - jämförelsetal för verksamhet och ekonomi för hälso- och sjukvården

Ett flerårigt utvecklingsarbete i landstingen/regionerna och på Sveriges Kommuner och Landsting har lett till att informationen om svensk hälso- och sjukvård har förbättrats avsevärt. I denna rapport görs jämförelser av kostnader och prestationer mellan landstingen/ regionerna. Jämförelsetalen redovisas bland annat i diagramform där respektive huvudman kan få en översiktlig bild av sin egen verksamhet i relation till genomsnittet för alla huvudmän.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset