Publicerad: 25 november 2019

Läkare i Sverige om ett internationellt system för e-lärande - exemplet BMJ learning

Detta är en rapport som beskriver dels vilka synpunkter läkare i Sverige har på ett internationellt system för e-lärande, BMJ Learning, dels hur de ser på sina möjligheter att använda ett sådant system.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2013-05-14

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-936-2