Publicerad: 22 november 2019

Köp av verksamhet. Kommuner, landsting och regioner 2006-2012

Sveriges kommuner, landsting och regioner upphandlar allt mer verksamhet för att kunna genomföra sina uppdrag. Sveriges Kommuner och Landsting fortsätter att följa utvecklingen inom den del av ekonomin som handlar om kostnader för verksamheter som andra än den egna kommunen, landstinget eller regionen driver för de egna invånarnas del.
Tidigare har endast utvecklingen inom köp av verksamhet presenterats. I årets upplaga redovisas inledningsvis även uppgifter om totala kostnader köp av externa varor, köp av tjänster, bidrag samt övriga kostnader.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi, Upphandling

Utgivningsdag: 2013-10-15

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-982-9