Publicerad: 19 augusti 2019

Könsskillnader i skolresultat

Syftet med denna rapport är att ge en övergripande bild av resultatutvecklingen för några centrala nyckeltal samt att ge såväl politiker som tjänstemän underlag för fortsatta diskussioner och beslut om verksamhetsutveckling för att minska könsskillnaderna i skolresultat.

Vi ger en deskriptiv bild av resultatutvecklingen för flickor och pojkar över tid. Ambitionen är emellertid inte att ge en heltäckande bild av all tillgänglig statistik inom utbildningsområdet. Vidare presenteras inga orsaker till varför det ser ut som det gör.

Könsskillnader i skolresultat

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Skola

Utgivningsdag: 2019-05-03

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-724-4