Publicerad: 27 november 2019

Konsensusmetoder inom hälso- och sjukvård : en kunskapsöversikt

Allt arbete i hälso- och sjukvården ska vara grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet. Detta gäller för varje beslut om åtgärd, exempelvis att utfärda recept, besluta om röntgenundersökning eller operation. För många åtgärder är det vetenskapliga kunskapsunderlaget bristfälligt och beprövad erfarenhet blir då den kunskapskälla man har att förlita sig på. Att på ett systematiskt sätt fånga och mäta beprövad erfarenhet är inte enkelt.

Denna kunskapsöversikt, som framtagits inom ramen för utvecklingsprojektet Nationella medicinska indikationer, beskriver och analyserar olika metoder som använts för att fånga och mäta erfarenhetsbaserad kunskap.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2009-11-25

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-486-2