Publicerad: 10 december 2020

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Denna rapport innehåller sju vägledningar för kompetensutveckling inom försäkringsmedicin riktade till olika professioner inom hälso- och sjukvården. Vägledningarna är tänkta att användas som ett stöd för hälso- och sjukvårdens planering, ledning, styrning och kvalitetssäkring av utbildning och andra kompetensutvecklingsinsatser inom försäkringsmedicin.

Målgrupper för vägledningarna är, förutom verksamhetschefer, andra som ansvarar för att personal inom hälso- och sjukvården har tillräcklig kompetens för det försäkringsmedicinska arbetet. Kursansvariga, utbildare och handledare kan också ha stöd av vägledningarna.

Kompetensutveckling i försäkringsmedicin

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag:

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-845-6