Publicerad: 25 november 2019

Kommunernas region - kommunernas inflytande i regionen

Hur ska kommunerna ges ett inflytande och involveras i det regionala tillväxtarbetet i en region där fullmäktiges mandat kommer direkt från väljarna? Vilka är framgångsfaktorer för en effektiv samverkan mellan region och kommuner? Vilka erfarenheter kan man ta med sig från dagens regioner och från samverkansorganens arbete? Dessa frågor har hög aktualitet när man diskuterar att föra över det regionala utvecklingsansvaret till landstingen.

Forskarna Jörgen Johansson, Halmstads högskola och Lars Niklasson, Linköpings universitet belyser dessa och liknande frågor i denna rapport som bygger på intervjuer med politiker och tjänstemän och på relevant forskning. Avsikten är att rapporten ska bidra till lokala och regionala diskussioner.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati

Utgivningsdag: 2013-02-04

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-919-5