Publicerad: 27 november 2019

Klimatsmart brukarsamverkan: arbetssätt för sänkt energianvändning

Denna idéskrift vänder sig till ansvariga för verksamheter och fastigheter som var för sig och tillsammans vill påverka energiförbrukningen i verksamheterna.I skriften beskrivs hur man kan motivera brukarna att arbeta med energieffektivisering, hur man planerar och organiserar ett sådant arbete och hur själva genomförandet ska gå till. Skriften innehåller även flera goda och inspirerande exempel på brukarsamverkan inom offentlig sektor.

Skriften har initierats av samarbetsprojektet Utveckling av Fastighetsföretagande ; i Offentlig Sektor (UFOS).

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Miljö

Utgivningsdag: 2009-10-07

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-473-2