Publicerad: 3 december 2019

Jämställdhet - en fråga för revisorer

Med denna skrift vill vi visa hur jämställdhet kan integreras i revisionsarbetet.

För att politiker i kommuner och landsting ska kunna ge kvinnor och män likvärdig service i den dagliga verksamheten, måste de föra in ett jämställdhetsperspektiv i sina lednings- och styrsystem. Jämställdhetsintegrerad revision är ett bra stöd i detta arbete, eftersom revisorerna enligt kommunallagen ska granska verksamhetens ändamålsenlighet.

Sveriges Kommuner och Landsting har tillsammans med tre revisionsgrupper drivit ett utvecklingsarbete för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i revisorernas planering, granskning och prövning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Byggande, Fastigheter

Utgivningsdag: 2014-01-22

Format: PDF

ISBN: 5326