Publicerad: 21 november 2019

Information till alla - En uppföljande granskning 2014

Informationen till medborgarna har fått en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. Fler söker informationen via internet och förväntas hitta information och svar på sina frågor på kommunens webbplats. Många menar dessutom att kommunens webbplats är kommunens ansikte utåt, som skapar en image av kommunens verksamhet och resultat.

Under 2009 gjordes den första mätningen av ett externt team studenter på uppdrag av SKL. Detta är den sjätte uppföljningen som vi gör och vi ser stadiga förbättringar för varje år.

Jämför med 2013 års mätning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Kommunikation, Statistik

Utgivningsdag: 2014-10-20

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-154-9