Publicerad: 21 november 2019

Införande av e-handel och e-fakturering i kommuner och landsting

Införandet av e-handel och e-fakturering ökar i kommuner och landsting. En enkätundersökning genomfördes under vintern/våren 2013 för att få mer exakta uppgifter. Resultaten av denna enkätundersökning redovisas i denna rapport. Jämförelser görs även med tidigare enkätundersökningar. Det finns faktiska uppgifter om hur många som infört e-handel respektive e-fakturering, hur många leverantörer som anslutits och inom vilka områden e-handel är vanligast. Vidare redovisas svaren vad avser svårigheter kommuner och landsting upplevt vid införandet av e-handel och hur införandet skulle kunna stödjas, men även information om vilka nyttoeffekter som uppnåtts och om hur dessa har kunnat realiseras.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi

Utgivningsdag: 2013-11-08

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-997-3