Publicerad: 16 september 2020

Handbok i riskgruppsorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

För att stödja arbetet finns metodhandboken med målgrupp personer som arbetar med HR i kommuner och regioner.

Forskning har visar att sjukfrånvaron går att förebygga och förkorta med rätt insatser. Att arbeta riskgruppsorienterat innebär att fånga upp medarbetare och arbetsplatser med risk för sjukfrånvaro och genomföra aktiviteter för att förebygga sjukfrånvaro och åstadkomma friska arbetsplatser. För att lyckas behövs aktiviteter på tre nivåer: lednings-, organisations-, medarbetarnivå.

Handbok i riskgruppsorienterat arbetssätt för minskad sjukfrånvaro

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Arbetsgivarfrågor

Utgivningsdag: 2020-09-10

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-838-8