Publicerad: 27 november 2019

Handbok för start och utveckling av kvalitetsregister

Denna handbok är i första hand avsedd för den som vill starta och utveckla ett Nationellt Kvalitetsregister. Mycket av innehållet är emellertid relevant även för regionala eller lokala kvalitetsregister. Handbokens första utgåva kom 2005 efter en idé från Kompetenscentrumet EyeNet Sweden. Den nu reviderade och utökade handboken är framtagen av EyeNet Sweden på uppdrag av Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. Beslutsgruppen består av representanter för sjukvårdshuvudmännen, Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2009-12-30

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-471-8