Publicerad: 16 juni 2020

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020

Hälso- och sjukvårdsrapporten Öppna jämförelser är en årligen återkommande rapport som avser att beskriva läget och utvecklingen i hälso- och sjukvården, med stöd av tillgängliga sjukvårdsdata. Syftet är att skapa en överblick och jämföra regioners resultat med varandra, i den tradition av öppna kvalitetsjämförelser som sedan länge nu är etablerad i Sverige.

I den här rapporten beskrivs läget och utvecklingen i hälso- och sjukvårdssystemet till och med 2019, med utgångspunkt i sju tematiska avsnitt. Fokus är på att beskriva den situation som rådde före pandemin.

Hälso- och sjukvårdsrapporten 2020

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Öppna jämförelser

Utgivningsdag: 2020-06-16

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-833-3