Publicerad: 2 juli 2019

Hälso- och sjukvården 2035

Denna rapport handlar om svensk hälso- och sjukvård i framtiden. Avsikten är att visa vilken inriktning utvecklingsinsatserna behöver ha.

Vården behöver anpassas till ett sjukdomspanorama där kroniska sjukdomar dominerar och samtidigt bryta en ohållbar kostnadsutveckling. Ny teknik i form av digitalisering kommer att vara det viktigaste verktyget för effektivisering av vården.

Hälso- och sjukvården 2035

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter, Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2016-04-04

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-389-5