Publicerad: 22 november 2019

Hälsofrämjande och jämlikhet - i landstingens och regionernas styr- och ledningsdokument 2013

Denna rapport presenterar en kartläggning av hur jämlik och hälsofrämjande vård beskrivs i landstingens och regionernas styr- och uppföljningsdokument 2013. Uppdraget var en del av SKL:s arbete med jämlik och hälsofrämjande vård 2013. I rapporten redovisas även en kartläggning av revisorernas granskning av landstingens och regionernas jämlika och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

Förhoppningen är att rapporten ska kunna stimulera till fortsatt diskussion och utveckling av arbetet med hälsofrämjande och jämlik vård i landsting och regioner.

Hälsofrämjande och jämlikhet - i landstingens och regionernas styr- och ledningsdokument 2013

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2014-04-14

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-063-4