Publicerad: 3 december 2019

Gångbar stad

Insikten om att vi måste öka andelen som går och cyklar i våra
städer och tätorter har blivit allt starkare på senare år. Det är
dags att vi på allvar betraktar gångtrafik som ett eget trafikslag.
Denna handbok ska stödja kommunerna i arbete med att
stärka gångtrafiken i planeringen.
Handboken är ett komplement till trast (Trafik för en attraktiv
stad) med fördjupning inom gångtrafik.
Handboken vänder sig främst till tjänstemän och politiker i kommunen, men även till andra aktörer inom området.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Trafik och infrastruktur

Utgivningsdag: 2014-01-08

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-017-7