Publicerad: 25 november 2019

Fysisk planering i kommunerna för minskad klimatpåverkan - enkätundersökning 2011

Rapporten visar att det finns ett stort genomslag för att arbeta med minskad klimat-påverkan i kommunernas fysiska planering. De allra flesta kommuner arbetar åtminstone i viss mån med frågan. Andelen har ökat successivt och kraftigt på nästan samtliga delområden sedan SKL:s tidigare enkäter år 2007 och 2009.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Miljö

Utgivningsdag: 2012-06-04

Format: PDF

ISBN: