Publicerad 27 november 2019

Från sjukhussäng till e-hälsa

I denna rapport beskrivs översiktligt grunddragen i den modernisering som vården genomgår. Rapporten pekar både på förändringar som ägt rum, är på gång och på begynnande tendenser. En central det i omvandlingen av vården har varit att med stöd i nya teknologier kunna tillhandahålla allt mer av vården som öppen vård, både vid och utanför sjukhusen, och även i patienternas hem. Parallellt har patientens roll förändrats, från passiv mottagare av vård till att aktivt medverka i prevention, behandling och rehabilitering. Personalen i vården har i allt större utsträckning tillgång till IT-baserat beslutsstöd och verktyg för att följa resultaten.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset