Publicerad: 22 november 2019

Framgångsfaktorer i diabetesvården

I och med Nationella Diabetesregistret finns god tillgång till information om olika enheters och landstings utfall för viktiga kvalitetsindikatorer. Förbättringar i utfall har observerats över tid, men stora variationer finns mellan landsting och vårdenheter - något som tyder på möjligheter att öka kvaliteten.

Sju framgångsfaktorer har visat sig påverka diabetesvårdens kvalitet i landstingen, och presenteras närmare i denna skrift. Skriften kan med fördel användas som diskussionsunderlag och vänder sig till dig som arbetar med eller inom diabetesvården, som chef eller i ett vårdteam, men också till landstingsledningar som har en stödjande roll i kvalitetsutvecklingen.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2013-10-09

Format: PDF, Tryck

ISBN: