Publicerad 19 augusti 2019

Framgångsfaktorer för skolans utveckling

Kunskapen om vad som krävs för skolutveckling är idag bred och väl grundad i såväl svensk som internationell forskning. De studier som gjorts ger en samstämmig bild av vilka faktorer och förutsättningar som krävs för att nå framgång. Med andra ord vet vi vad som gör skillnad och har betydelse för skolans utveckling.

I denna promemoria ges en översikt och sammanfattning av de huvudsakliga budskapen från aktuell skolforskning.

Framgångsfaktorer för skolans utveckling

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset