Publicerad: 24 oktober 2019

Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Kartläggning av nuläge och förbättringsområden.

Sverige strävar efter att uppnå en jämlik vård som utgår från individens behov. En god och säker förlossningsvård samt ett hälso- och sjukvårdsystem som är lyhört för kvinnors olika behov är viktiga delar av en jämlik vård. Sveriges hälso- och sjukvård är av hög kvalitet men samtidigt visar denna kartläggning att det finns utmaningar och förbättringsmöjligheter inom förlossningsvården samt annan vård som rör kvinnors hälsa.

Förlossningsvård och kvinnors hälsa i fokus

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård, Kvinnors hälsa, Patientsäkerhet

Utgivningsdag: 2016-06-30

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-411-3