Publicerad 4 juli 2019

Fördjupningsrapport Öppna jämförelser för kollektivtrafiken - Så kan jämförelserna om kollektivtrafiken bli bättre

I den här fördjupningsrapporten om Öppna jämförelser kollektivtrafik går vi igenom vilka utmaningar som finns för att jämförelserna ska bli bättre. Rapporten kompletterar den första Öppna jämförelser för kollektivtrafik från 2014.

De flesta är överens om att det behövs ett krafttag för att få en mer heltäckande bild av kollektivtrafikens kvalitet och effektivitet. I fördjupningsrapporten för vi ett resonemang utifrån den kunskap och erfarenhet som vi har tagit del av hittills.

Fördjupningsrapport Öppna jämförelser för kollektivtrafiken - Så kan jämförelserna om kollektivtrafiken bli bättre

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset