Publicerad: 12 april 2019

Fastighetsnyckeltal 2017

I denna skrift redovisas och kommenteras ett utdrag av nyckeltal inom fastighetsområdet. Syftet är att ge information och kunskap om fastighetsbestånden både på en övergripande nivå för att se nationella trender och på lokal nivå för att se hur landstingen och regionerna skiljer sig åt.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Fastigheter

Utgivningsdag: 2018-09-05

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-650-6