Publicerad 12 november 2020

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

Fastighetsbildningsprocessen är ett strategiskt och viktigt verktyg för kommunernas utveckling. En väl genomförd förrättning som passar såväl samhällets långsiktiga utveckling som inblandade aktörers behov ökar kommunens attraktionskraft för både boende, näringsliv och turism.

Regeringen har gett Lantmäteriet i uppdrag att analysera digitaliseringens effekter på fastighetsbildningsverksamheten och att redovisa hur digitala lösningar kan användas för att förstärka och utveckla informationsstödet inom fastighetsbildningsprocessen. Uppdraget redovisas till regeringen den 1 december 2020. SKR har tagit fram denna rapport med syfte att ge Lantmäteriet inspel i arbetet genom att lyfta KLM-kommunernas behov och tankar kring digitaliseringens möjligheter och fastighetsbildningens betydelsefulla roll i samhällsbyggnadsprocessen.

Fastighetsbildningens roll i en digital samhällsbyggnadsprocess

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset