Publicerad: 25 november 2019

Erfarenheter av uppföljning

En allt större andel av kommuner och landstings verksamheter utförs av andra än kommunen eller landstinget. Detta får till följd att uppföljning och kontroll av externa leverantörer kommer allt mer i fokus. För att ge stöd i detta arbete tar Sveriges Kommuner och Landsting, fram ett antal skrifter och konkreta verktyg.

Syftet med denna rapport är att ge en översikt över hur ett antal kommuner och landsting arbetar med uppföljning av äldreomsorg och primärvård samt vilka erfarenheter som gjorts.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Äldreomsorg

Utgivningsdag: 2012-08-20

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-815-0