Publicerad: 5 juli 2019

Ekonomiskt bistånd - en förstudie inför ett utvecklingsarbete

Denna rapport identifierar viktiga utvecklingsområden kring ekonomiskt bistånd. Här presenteras även förslag på hur ett projekt för att minska långvarigt biståndsmottagande kan genomföras. Det är viktigt att socialsekreterare ges rätt förutsättningar för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Likaså att kommunen bland annat främjar deras kompetensförsörjning.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomiskt bistånd, Social omsorg

Utgivningsdag: 2016-09-20

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-342-0