Publicerad: 27 november 2019

Ekonomirapporten : om kommuners och landstings ekonomi : maj 2010

Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt. Den ges ut av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) två gånger per år.

Kalkylerna sträcker sig fram till år 2015. År 2010 räknar vi med ett positivt resultat, tack vara statligt konjunkturstöd, men från och med 2011 är situationen bekymmersam, det plusresultat på 3,5 miljarder kronor som vi prognostiserar, innebär att verksamheten inte kan utvecklas i samma takt som demografin. Åren efter 2011 redovisar vi en kalkyl för hur resultatet utvecklas om verksamheten ökar enligt den den historiska trenden. I rapporten redovisas också en alternativkalkyl för hur höga statsbidrag staten har råd att ge till sektorn samt vad detta skulle resultera i för sektorn.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi

Utgivningsdag: 2010-05-05

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-545-6