Publicerad: 5 november 2019

E-handel och e-fakturering

Enkätundersökning i kommuner och regioner 2018/19 om införandet av e-handel och e-fakturering.

Denna enkätundersökning genomfördes mellan mars och maj 2019. Siffrorna härför sig därför huvudsakligen till 2018 som visar att e-faktureringen har ökat i mycket stor omfattning sedan den senaste undersökningen. Även e-handeln har ökat men inte i samma omfattning som e-faktureringen. Rapporten redovisar statistik över införandet och jämförelse med tidigare års undersökningar. Den visar vilka svårigheter som kommuner och regioner bedömt finns vid införandet av e-handel. Bedömda nyttoeffekter och positiva erfarenheter redovisas även.

E-handel och e-fakturering

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Digitalisering

Utgivningsdag: 2019-09-13

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-740-4