Publicerad 6 mars 2020

Digitalisering i välfärden- attityder och erfarenheter bland medarbetare och studenter

Den här studien är en del av SKR:s satsning Sveriges Viktigaste Jobb. Satsningen syftar till att öka kunskapen om välfärdsjobben och om kommuner och regioner som arbetsgivare.

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset