Publicerad: 6 november 2020

Digitalisera plan- och bygglovsprocesser

Frågor och svar om utmaningar i form av lagbestämmelser, praxis och regelverk.

Samhället ställer allt högre krav på att information ska finnas digitalt tillgänglig för att kunna nyttjas i e-tjänster och andra servicelösningar. Bygglovsprocessen är en av de kommunala processer som nu digitaliseras i många kommuner. Syftet med denna rapport är att besvara frågor kopplade till juridiska utmaningar som uppstår när kommunen ska digitalisera processer inom PBL-området. Fokus ligger på bygglovsprocessen men berör även frågeställningar kring detaljplaner. Rapporten vänder sig till bygglovschefer, digitala strateger och andra som arbetar för digital omställning inom samhällsbyggnadsområdet.

Digitalisera plan- och bygglovsprocesser

Rapportförfattaren sammanfattar

Magdalena Sjödahl, ArkivIT, är författare till Digitalisera plan- och bygglovsprocesser. Hon sammanfattar i filmen de viktigaste delarna av rapporten och berättar om både utmaningar och lösningar när det gäller att digitalisera hela- eller delar av bygglovsprocessen.

  • Behövs verkligen en signatur i alla lägen?
  • Hur påverkar GDPR bygglovsprocessen?
  • Vilka krav ställer en digitaliserad process på ledarskapet?

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Byggande, Digitalisering, Samhällsplanering

Utgivningsdag:

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-895-1