Publicerad: 25 november 2019

Digitala vägen till morgondagens välfärd

Handlingsplanen Digitala vägen till morgondagens välfärd är en konkretisering av Strategi för eSamhället, som Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse ställde sig bakom i april 2011.

Planen sträcker sig över perioden 2013 – 2015 och pekar ut 32 viktiga initiativ med förväntade lägen år 2015, som SKL ska driva och samordna. Initiativen är viktiga steg på vägen mot morgondagens välfärd.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Digitalisering

Utgivningsdag: 2013-02-12

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-915-7