Publicerad: 25 november 2019

Det obegränsade rummet - det moderna skolbiblioteket

Skolbiblioteket har blivit en mycket aktuell fråga i Sveriges skolor både utifrån skollagens skrivningar och den pågående digitala utvecklingen. Detta gör att SKL ser det som viktigt att väcka diskussion om hur skolbiblioteket ska utvecklas för att på bästa sätt stötta elevens lärande.


Skolbibliotekens roll och verksamhet behöver utvidgas så att de fungerar som både fysiska och digitala rum till stöd för lärandet. En av utmaningarna är att få de båda rummen att komplettera varandra och svara mot de krav som moderna digitala verktyg och lärmiljöer ställer.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Digitalisering, Kultur och fritid, Skola

Utgivningsdag: 2012-11-05

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-848-8