Publicerad: 10 december 2020

Det förstärkta folkinitiativet

I rapporten kartläggs erfarenheterna av det reformerade folkinitiativet från det att det trädde i kraft i januari 2011 fram till januari 2020. I rapporten behandlas bland annat vilka frågor som är vanligast att folkomrösta om, hur högt valdeltagandet är och folkomröstningarnas genomslag.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Demokrati

Utgivningsdag:

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-852-4