Publicerad: 26 november 2019

Brukartid ett effektiviseringsverktyg: Erfarenheter och framtid

Ökad effektivitet har varit ett prioriterat område för SKL under 2010. Under den rubriken har några strategiska områden bedömts som särskilt viktiga. Exempelvis arbetar SKL med att stödja kommuner att formulera en övergripande strategi för att effektivisera verksamheten och i ett annat projekt med hur kommuner kan använda effektivitetsmått i sin styrning och uppföljning.

Tid hos brukare, brukartid, har visat sig vara är ett viktigt verktyg i arbetet med effektiviseringar. Många av de välfärdstjänster som kommunen ansvarar för innebär ett möte mellan utförare och brukare. Det är därför naturligt att se den tid som personalen tillbringar hos brukaren som ett av flera mått på effektivitet. I denna rapport redovisas erfarenheter med att mäta och använda brukartid som styrinstrument.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi

Utgivningsdag: 2011-03-21

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-641-5