Publicerad: 27 november 2019

Bilagor till Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet 2009: Indikatorbeskrivningar, Täckningsgradsjämförelser, Vårdkonsumtion

I denna bilagerapport redovisas tre bilagor till huvudrapporten Öppna jämförelser 2009:

  • Beskrivning av indikatorer
  • Jämförelse av täckningsgrad i Nationella Kvalitetsregister och hälsodataregister
  • Vårdkonsumtion 2008 för ett urval behandlingar

Bilagorna innehåller information som är relevant för Öppna jämförelser och även kompletterar huvudrapportens jämförelser, framförallt genom redovisningen av vårdkonsumtion. Både beskrivning av indikatorer och jämförelser av täckningsgrad är viktiga vid tolkning av de resultat som redovisas i huvudrapporten.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Hälsa och sjukvård

Utgivningsdag: 2009-12-18

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-494-7