Publicerad: 26 november 2019

Behov av utbildningsinsatser och annat stöd för att stärka barnets rättigheter: I kommuner landsting och regioner

En kartläggning har genomförts under hösten 2010, om vilka behov av fortbildning och andra stödinsatser som landsting, regioner och kommuner har för att bättre kunna leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter (konventionen). Resultatet visar, liksom i tidigare genomförda kartläggningar, att för att stärka barnets rättigheter behövs strukturer, tydliga beslut och administrativa rutiner, bland annat för att följa upp det arbete man har beslutat om utifrån konventionen inom landsting, regioner och kommuner.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Mänskliga rättigheter

Utgivningsdag: 2011-04-28

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-622-4