Publicerad: 28 september 2020

Att hantera hot, hat och våld mot förtroendevalda

Skriften analyserar ett sextiotal styrande dokument som fokuserar på hot, hat och våld mot de förtroendevalda. Skriften lyfter vikten av att tydliggöra en organisation för säkerhetsarbetet och att besluta om vilket ansvar som respektive kommun och region tar för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Politisk styrning

Utgivningsdag: 2020-09-25

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-747-3