Publicerad: 26 november 2019

Arbetsgivarperspektiv på kommuner och landsting: fakta och analys 2011

Med denna årligen återkommande rapport vill vi skapa förståelse för och ge kunskap om vårt agerande i arbetsgivarpolitiska frågor. Det gör vi genom att varje år lyfta fram och analysera några av de frågor vi anser särskilt prioriterade och viktiga att arbeta med.

I år belyser vi frågorna Lönebildning, Ökad hälsa – minskad sjukfrånvaro, Chefer i kommuner och landsting samt Omställningsavtal.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Arbetsgivarfrågor, Arbetsmiljö

Utgivningsdag: 2011-06-16

Format: PDF

ISBN: 978-91-7164-679-8