Publicerad: 22 november 2019

Allmän och särskild kollektivtrafik - analys av för- och nackdelar med en samlad lagstiftning

Den här skriften handlar om lagstiftningen för allmän och särskild kollektivtrafik, dvs. färdtjänst, skolskjutsar och sjukresor. Skulle en samordning av de olika lagstiftningarna för allmän respektive särskild kollektivtrafik ge positiva effekter på kollektivtrafikens effektivitet, ekonomi och resmöjligheter? Studien tar sin utgångspunkt i denna frågeställning utifrån nuläget och redovisar utvecklingsbehov ur olika perspektiv.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Samhällsplanering

Utgivningsdag: 2014-03-04

Format: PDF

ISBN: 5342