Publicerad: 28 november 2019

Aktuella kommunomfattande översiktsplaner - läget i landet mars 2014

Läget i landet visar sig vara gott och på uppåtgående i förhållande till tidigare rapporter från Boverket. Hela 75 % av de kommunomfattande översiktsplanerna i landet är aktuella eller under arbete för att ta fram en ny översiktsplan. Det är endast 2 % av planerna som är från 1990-talet och som inte har aktualitetsprövats eller har ett pågående planearbete.

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Samhällsplanering

Utgivningsdag: 2014-06-09

Format: PDF

ISBN: 978-91-7585-061-0