Publicerad 6 april 2021

Tidigare Öppna jämförelser Våld i nära relationer

Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer har publicerats sedan 2012. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelsen och den tas fram i samverkan med SKR.

Tidigare års resultat (från 2019 och bakåt) finns på Socialstyrelsens webbplats.

Öppna jämförelser våld i nära relationer 2016-2019, Socialstyrelsen

Kontakt

Kontakta SKR

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset