Publicerad: 18 juni 2020

Brukarundersökning, placerade barn och unga

Under 2020 genomförs en pilotundersökning som riktar sig till placerade barn och unga. Den är en omarbetad version av brukarundersökningen om ensamkommande ungdomars boendesituation.

Den nya undersökningen kan användas för placerade barn och unga i jourhem, familjehem, HVB eller stödboende oavsett bakgrund. Alla kommuner och privata aktörer som vill är välkomna att delta i piloten i höst.

Under våren 2019 följde SKR upp användning, nytta och utvecklingsområden för de nationella brukarundersökningar inom socialtjänsten. Då framkom förslag och önskemål från kommunerna att se över och anpassa brukarundersökningen för ensamkommandes boendesituation så att den kan användas till hela målgruppen placerade barn och unga, oavsett placeringsform och bakgrund.

Syftet med undersökningen är att ta del av ungdomarnas upplevelse av stödet under placeringen och att använda resultatet för kvalitetsförbättringar och verksamhetsutveckling.

En referensgrupp med representanter från kommuner, regionala samverkans- och stödstrukturer, privata aktörer och brukarorganisationer jobbar tillsammans med SKR för att se över och anpassa frågorna till en bredare målgrupp.

Nytt för i år är att alla nationella brukarundersökningar som tillhandahålls genom SKR genomförs med hjälp av ett webbenkätverktyg från Enkätfabriken.

Mer om brukarundersökningar 2020

Anmälan

Från och med den 15 maj är det möjligt att anmäla sitt deltagande i pilotundersökningen till placerade barn och unga.

Anmäl deltagande i pilotundersökningen, Enkätfabriken

Informationsansvarig

  • Johanna Maxson
    Konsult

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!