Publicerad: 24 april 2018

Brukarundersökning IFO 2015

Under hösten 2015 genomfördes en nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorg (IFO).

Nytt för brukarundersökningen 2015 var att det lades till en fråga om tillgänglighet till socialsekreteraren och enkäten översattes till fler språk. Vidare erbjöds möjligheten att genomföra brukarundersökningen via webben med SKL:s enkätverktyg Survey Generator. Ett tiotal kommuner genomförde undersökningen med webbenkät för dator eller läsplatta.

Några kommuner erbjöds även möjligheten att på prov genomföra en totalundersökning istället för en besöksenkät riktad till ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Resultat

Resultat finns för 62 kommuner. De kommuner som deltog har tagit del av resultatet från undersökningen. Resultatet för en av frågorna har publicerats i kommun- och landstingsdatabasen Kolada och tagits med som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) 2015.

En utmaning var att några av kommunerna hade för få svarande brukare för att resultatet skulle kunna redovisas och hålla för jämförelser mellan kommuner. Andra hade felaktigheter i sitt inrapporterade resultat som gjorde att det inte kunde användas. En workshop genomfördes i mars 2016 med deltagande kommuner för att diskutera förbättringar inför kommande år.

Enkätfrågor 2015

Enkätfrågor IFO 2015 på svenska

Enkäten fanns tillgänglig på sju språk: svenska, engelska, finska, arabiska, dari, pashto och somaliska.

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!