Publicerad: 28 april 2020

Brukarundersökning IFO 2020

Från den 15 april kan du anmäla deltagande i 2020 års brukarundersökningar inom socialtjänsten.

Nytt för i år är att undersökningarna genomförs med en ny tjänst från Enkätfabriken.

Anmäl deltagande, Enkätfabriken

Via tjänsten från Enkätfabriken kan du bland annat:

  • registrera bakgrunds- och kontaktinformation inför undersökningarna
  • genomföra undersökningarna med hjälp av webbenkätverktyg eller pappersenkäter
  • ta del av resultatet från undersökningarna.

Där hittar du också prislista för tjänster kopplade till brukarundersökningarna samt demoenkäter och manualer för hur webbenkätverktyg och anmälan av deltagande fungerar.

Mer om brukarundersökningar 2020

Uppstartsmöte om förberedelser och genomförande

Den 17 april hölls ett digitalt uppstartsmöte för de nationella brukarundersökningarna inom individ- och familjeomsorg. Vi pratade om förberedelser och om undersökningarnas genomförande september-oktober 2020. Enkätfabriken berättade om den nya undersökningstjänsten.

Du kan ta del av videon från mötet i efterhand, via arbetsytan på Projectplace för brukarundersökningen.

Pilotundersökning till barn och unga

Under 2020 genomförs en pilotundersökning som riktar sig till placerade barn och unga. Den är en omarbetad version av brukarundersökningen om ensamkommande ungdomars boendesituation.

Den 15 maj bjuder vi in till ett digitalt uppstartsmöte om pilotundersökningen.

Mer information om undersökningen till placerade barn och unga

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!