Publicerad 17 mars 2023

Brukarundersökning, myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg (IFO)

Brukarundersökningen om myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg fokuserar på kontakten med socialsekreteraren inom myndighetsutövningen. Den omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.

Anmälan till årets undersökningar är öppen

Kommuner och verksamheter anmäler sig via anmälningsportal på Enkätfabrikens webbplats. OBS portalen är lösenordsskyddad. För att få tillgång till lösenordet, kontakta Enkätfabriken via support@enkatfabriken.se

Anmälan till brukarundersökningar 2023, Enkätfabriken

Viktiga datum

  • 16 mars: anmälningsportalen öppnar
  • 5 maj: sista dag att beställa helt nya tilläggsfrågor
  • 1 juni: sista dag att anmäla deltagande i undersökningarna och beställa vissa tilläggstjänster
  • 1 september: undersökningen öppnar
  • 31 oktober: undersökningen stänger
  • 16 november: resultatet finns tillgängligt i Enkätfabrikens resultatportal
  • 7 december: resultaten publiceras i Kolada

Stöd för genomförande

Här kommer du inom kort att hitta en PDF med vägledning i hur brukarundersökningen för myndighetskontakten inom individ- och familjeomsorg (IFO) kan planeras, genomföras och användas.

Manualer, pappersenkäter för nedladdning samt instruktionsfilmer, Enkätfabriken

Ta del av resultatet i sin helhet

När undersökningarna är genomförda börjar det viktiga arbetet med att analysera resultatet och använda det som kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. SKR erbjuder utbildningar och stödmaterial för uppföljning och analys. Resultatet i sin helhet från brukarundersökningarna publiceras i databasen Kolada.

Kolada (nytt fönster)

Resultat från tidigare undersökningar

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mikael Mattsson Flink
    Handläggare

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.